Art > the 80's!

Star-Spangled Potato
Star-Spangled Potato
1989